7

Litex Market

2 saves

Recommendation by Jean Dalida

Would you believe that there's a one-stop ukayan with 5-10 php clothes! Grabeee lang. Bagsak presyo kung bagsak presyo. 😭 Make sure to bring your huge eco bag and tons of patience sa pagkalkal. Located in Batasan Hills. Medyo malayo sa katotohanan pero sobrang worth it if nasa business ka ng pag titinda ng ukay ukay. ✌️ #UkayJeaneration


Manila Gravel Pit Rd, Quezon City, Metro Manila, Philippines

Comments (0)